May 29, 2017

Všetky členské štáty EÚ schválili kódex postupov pre POU (Disperzné zariadenia na dávkovanie vody, napojené na vodovodne potrubie, tiež známe ako filtračné výdajníky alebo filtračné automaty).

Tieto smernice boli vypracované s cieľom stanovenia požiadaviek týkajúcich sa...

Please reload

Posledné správy

October 10, 2019

Please reload

Archív správ
Please reload