Dolphin kladie veľký dôraz na ochranu a dôvernosť  údajov, dôvernosť informácií a dôvernosť osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa legislatívy a nariadení Európskej únie.

25. mája 2018 vstúpi do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rad...

Please reload

Posledné správy

October 10, 2019

Please reload

Archív správ
Please reload