Nakoľko krízová situácia ohľadne korona vírusu zatiaľ stále pokračuje, budeme Vás pravidelne informovať o novinkách a opatreniach, ktoré v Dolphine robíme, aby sme zabránili šíreniu vírusu a chránili Vaše aj naše zdravie.

Uvedomujeme si, že preventívne opatrenia, ktoré...

Vážený zákazník,

Pokiaľ to bude možné, budeme dodávať pitnú vodu tam, kde je to potrebné. Túto službu sme začali dodávať aj do domácich kancelárií, pretože si myslíme, že je nevyhnutné, aby ľudia zostali dobre hydratovaní. S takouto službou, a ak sa vykonáva opatrne a o...

COVID-19 sa neprenáša pitnou vodou. Považujeme však za dôležité vždy dôkladne vyčistiť a dezinfikovať kontaktné povrchy Vášho výdajníka. Pravidelné  sanitácie vykonávané spoločnosťou Dolphin udržujú vnútro Vášho výdajníka čisté a dekontaminované. Vonkajšie čistenie vše...

 Nakoľko v súčasnej situácii veľa ľudí pracuje z domu, výdajníky sa budú menej používať. Odproúčame Vám preto, aby ste výdajníky na balenú vodu, ktoré sa nebudú dlhšie obdobie používať odpojili z prevádzky. 

Postup na odpojenie výdajníka z prevádzky:

  • Vypnite zásobn...

Please reload

Posledné správy

October 10, 2019

Please reload

Archív správ
Please reload