Burbegel Plus

univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu.
Obsahuje účinné látky ETANOL (min. 80% v/v), ajatín a glycerín. Produkt je vhodný na dezinfekciu rúk.

Vlastnosti

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
Zápach: typický alkoholový
Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)
Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)
Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina
Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z
hľadiska explózie
Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode

 

Objednajte si bezplatné vyskúšanie výdajníka vody na 3 týždne a ochutnajte našu skvelú vodu. Ak sa Vám to nebude páčiť - nemusíte za to platiť.

BurbegelWeb.jpg

Univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu.Obsahuje účinné látky ETANOL (min. 80% v/v), ajatín a glycerín. Produkt je vhodný na dezinfekciu rúk.

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

Dolphin je akreditovaným členom SWCA (Slovenská asociácia operátorov pitného režimu), čo zaručuje, že spĺňa medzinárodné štandardy kvality a hygieny. Viac na www.swca.sk

© 2013 Dolphin, all rights reserved.