ECO-friendly program          ​ECO-fakty          ECO-riešenia          ECO-produkty

Pracujeme

na lepšej budúcnosti!

Od svojho vzniku sa Dolphin zameriaval na eco-friendly riešenia a vždy hl'adal alternatívu šetrnú k životnému prostrediu. Dolphin je známy ako inovátor v oblasti priemyslu, ktorý poskytuje nové koncepty a udržatel'né riešenia.

Tak ako Dolphin, aj naši klienti sa stále viac zaujímajú o mieru ich vplyvu na životné prostredie. Dolphin pokračuje v inováciách a vyvíja nové riešenia, ktoré pomáhahajú spoločnostiam znižovaŤ uhlíkovú stopu s ohl'adom na výšku ich výdavkov. V Dolphine myslíme na kvalitu, životné prostredie a dobrú chuť. V Dolphine myslíme na lepšiu budúcnosť.


Ab & Dennis (zakladatelia Dolphinu)

Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Dolphin zohl'adňuje dopad svojich procesov na životné prostredie v celom reťazci, riadi výrobu vody a dodávku od zdroja do miesta spotreby. Dodávatelia sa vyberajú na základe ich eco-friendly prístupu a použitých materiálov s cielom podporiť recykláciu a znižovanie množstva obalov.

Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Dolphin plní svoju pramenitú vodu priamo z vlastného certifikovaného zdroja a kontroluje minimálne využívanie prírodných zdrojov, dopravu a likvidáciu odpadu.

 

ECO-fakty

Od svojho vzniku sa Dolphin zameriaval na eco-friendly riešenia a vždy hl'adal alternatívu šetrnú k životnému prostrediu. Dolphin je známy ako inovátor v oblasti priemyslu, ktorý poskytuje nové koncepty a udržatel'né riešenia.

Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Len jedna tretina plastových fliaš, ktoré sa používajú na minerálnu vodu sa vyzbiera na recykláciu, zatial' čo zostávajúce dve tretiny sú vyvezené na skládku alebo do spal'ovne

Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Ročná spotreba 12 miliárd litrov balenej vody si vyžaduje - len na výrobu fliaš - 350 tisíc ton polyetyléntereftalátu (PET), 665 tisíc ton ropy a vypustenie približne 910 tisíc ton CO2 ekvivalentu skleníkových plynov;

Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Plastové fl'aše sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života a nahradili sklenené fl'aše z dôvodu ich nižšej hmotnosti a l'ahkej manipulácie. Naše pohodlie sa však stáva vážnym problémom pre životné prostredie; PET fl'aše, ktoré nie sú recyklované (väčšina, v skutočnosti), sú vyvezené na skládku a trvá takmer tisíc rokov, kým sa prirodzene rozložia.

 

ECO-riešenia

OP-crate, revolučný nový logistický systém na skladovanie a prepravu fliaš z výrobnej linky ku konečnému zákazníkovi, je vynálezom Dolphinu. Vyrobený zo 100% recyklovaného plastu, OP-crate optimalizuje logistiku, skladovanie a distribúciu, šetrí energiu a materiál. Pre výrobcov a distribútorov je ekonomickejším riešením.

Línia Dolphin Pro je naj eco-friendly riešením pre každé prostredie v oblasti stravovania. Reštaurácie, hotely a stravovacie jednotky môžu zníži odpad z malých PET fliaš a zároveň znížiť svoje výdavky. Personalizované fľaše tiež pomáhajú komunikovať ich eco-friendly politiku smerom k ich zákazníkom. 

Produkty Dolphin Pro >>

 
Výdajníky vody Dolphin, pitý režim, dodávka vody

Dolphin používa ECO-friendly produkty

 

ako sú:
- Papierové poháre
- 100 % recyklovatel'né PC fl'aše
- Polykarbonátové a nerezové kabinety výdajníkov vody
- Kompresory s chladivom R134a

Dolphin dodáva produkty a služby na miesto spotreby.

 

Opakovatel'ne použitel'né zásobníky, fl'aše a výdajníky vody zaručujú našu filozofiu Cradle to Cradle (Od kolísky ku kolíske). 

Redukcia Vašej uhlíkovej stopy

 

Pomôžte nám prispie k redukcii Vašej uhlíkovej stopy a podpori udržatel'nosť. Hl'adajte označenie uhlíkovej stopy, aby ste si zaistili naj eco-friendly riešenie

Šetrenie energie

 

Výdajníky vody Dolphin sú vybavené ekonomickým chladiacim systémom, ktorý šetrí energiu. Integrované chladiace sondy a prechod do pohotovostného režimu sú niektoré z našich riešení. Šetria energiu a náklady!

Recyklácia

 

Výber 100% recyklovatel'ných materiálov na kabinety výdajníkov vody a fl'aše, ako sú nerez a polykarbonát, nám pomáha opätovne použiť viac ako 85% materiálu z našich produktov.

Znižovanie odpadu

 

Minimalizáciou obalového materiálu šetríme na odpade! Ukončili sme balenie výdajníkov do krabíc, fl'aše na dopravu umiestňujeme do systému vyrobeného z recyklovaného plastu. Šetríme papier podporou využívania elektronickej faktúry u našich zákazníkov