top of page

Príslušenstvo

Dolphin Green Filter

 

Eco-friendly filtračný systém

 

Cena vymenitel'ného média 12 €*

Cena krytu filtra 7,00 €*

* (nie je vhodný pre líniu Dolphin Pro)

Sklenené fl'aše

 

Sklenené fl'aše na opätovné naplnenie tichej alebo perlivej vody.

Cena od 6,50 € za fl'ašu

Už čoskoro!

Zásobník na použité poháre

 

Umiestnite použité poháre v tomto praktickom zásobníku. K dispozícii v čiernej alebo bielej farbe.

 

Cena od 6,00 €

Co2

 

CO2 fl'aše sú k dispozícii vo viacerých vel'kostiach v závislosti od typu chladiča a spotreby perlivej vody.

 

Cena od 16,50 € / fl'aša

Športové fľaše

Športová fľaša Dolphin je BPA-free, variabilne použiteľná a má pekný dizajn. Vhodná na umývanie v umývačke riadu.

Cena od 2,99 €

Poháriky

Papierové alebo plastové poháriky balené v praktických krabiciach na jednoduché uskladenie.

 

Cena od € 1,96 / 100

Systém Green Filter

Voda sa prirodzene vyskytuje v prírode, ale aj napriek tomu ju nie je možné bezpečne použiť na ľudskú spotrebu bez toho, aby sa odstránili viaceré zo stopových nečistôt, ktoré pohlcuje (pri prechode atmosférou a cez vrstvy zemského povrchu). Tieto nečistoty sa skladajú z rozptýlených častíc, ako sú častice pôdy, živej a odumretej rastlinnej a živočíšnej hmoty (červy, larvy, riasy, baktérie atď.). Vodárenské spoločnosti získavajú surovú vodu zo zdrojov povrchovej a podzemnej vody a pred jej distribúciou ju upravujú. Táto úprava zabezpečuje, aby voda vo vodovodnej sieti zodpovedala všetkým ukazovateľom kvality na pitnú vodu. Hlavnou metódou používanou na úpravu vody pred jej distribúciou je jej dezinfekcia riadeným dávkovaním chlóru. Chlórovanie je veľmi účinný spôsob, ako zabiť baktérie vo vode - avšak mnohým l'uďom táto voda nechutí.

Existuje mnoho spoločností, ktoré poskytujú prostriedky na filtrovanie vody v "mieste použitia" ("point of use" POU) pre zlepšenie chuti vody. Tieto majú spravidla formu jednorazových plastových krytov, ktoré obsahujú filtračné médium - v pravidelných intervaloch (obvykle každých 6 mesiacov), musí spotrebiteľ' filter vyhodí a nahradí novým. Hlavnou nevýhodou tradičných filtračných systémov je vplyv likvidácie plastových filtrov na životné prostredie - 6 miliónov plastových filtrov sa vyhodí každý rok.

To má za následok viac ako 1 000 ton plastu uloženého na skládku (plast nie je biologicky odbúrateľný). Na výrobu týchto krytov sa spotrebuje viac než 1 milión jednotiek elektriny. Systém OASIS® Green Filter je patentovaný opätovne použiteľný systém. Jediná časť, ktorú treba zlikvidovať, je biologicky odbúrateľné filtračné médium - všetky ostatné časti je možné znovu použi.

 

Z tohto plynú dve hlavné výhody:

 

- náklady na výmenu filtra sú omnoho nižšie ako pri tradičných plastových filtroch

- minimalizácia environmentálnej záťaže

 

OrderformFilterAccessoriesAnchor
bottom of page