top of page

Bezplatné vyskúšanie:

pitný režim na 3 týždne zadarmo

Výdajníky balenej vody:

Filtračné výdajníky vody:

Trh výdajníkov vody na Slovensku

Od roku 2000 Slovensko dodáva výdajníky vody do firiem, zatiaľ čo vo svete nájdete výdajníky vody v mnohých výrobných závodoch, skladoch, kantínach, kanceláriach, verejných miestach a obchodoch, ktoré ponúkajú pre svojich zákazníkov, klientov či zamestnancov stály prístup k pitnej vode kedykoľvek a kdekoľvek. Výdajník na vodu sa v priebehu posledných rokov stal štandardným vybavením kancelárii. V dnešnej dobe si môžeme vyberať z mnohých značiek.

SWCA (Slovak Water Cooler Association – Slovenská asociácia operátorov pitného režimu) reguluje sektor priemyslu školením o hygienických návykoch, plánovaním a distribúciou auditu. SWCA členovia, zaisťujúci akcie a operácie, sú v súlade s (medzi) národnou legislatívou a implementujú štandardy tak, ako sú nastavené v priemysle. SWCA informuje koncových užívateľov a ochraňuje záujmy dodávateľov, distribútorov a ich zákazníkov. Asociácia je časť globálnej platformy a časť Európskej asociácie so sídlom v Bruseli. No viac ako 20 tisíc výdajníkov je umiestnených po celom Slovensku, z ktorých približne 5% sú filtračné výdajníky pripojené na priamy prívod vody.

Z celkovej spotreby balených vôd na Slovensku tvorí výdajník na barely približne 5,5%.

Pitný režim - business tipy

Výrobné odvetvie so zameraním na výdajníky s vodou pozostáva z 3 typov podnikov. Baliarne, distribútori vody a výdajníkov a dodávatelia.

Baliarne znovu naplnia vratné, znovu použiteľné 19 litrové barely, ktoré sú nasadené na výdajníki. Buď použijú vlastný prameň alebo čistú balenú vodu.

Niektoré male známe baliarne ako  Vodax (Lucka), Mineralny Vody (Savior), Welnea (Cerinska) or Korytnica (Korytnica), plnia veľké fľaše buď pre svojich vlastných zákazníkov alebo pre tretiu stranu s vlastnou značkou ako Purewater alebo H- Aqua.

Existujú takisto značky, ktoré si plnia fľaše sami. Najznámejšia je Dolphin a medzinárodné značky s plnením perlivej vody v krajinách severnej Európy. Dolphin je akreditovaným dodávateľom pod dohľadom Európskych a Národných asociácii, so zárukou vysokého štandardu kvality a product spĺňa najnovšie potravinárske a hygienické legislatívne podmienky.

Toto je v rozpore s niektorými malými miestnymi baliarňami, ako je Bystrina alebo Aqua-servis. Nielen, že tieto spoločnosti nespĺňajú minimálne medzinárodné štandardy kvality, otázne je tiež, či je personál, ktorý manipuluje s potravinami riadne vyškolený. Cez niekoľko pozvaní zo strany SWCA stat sa členom a predložiť povinné školenia a audity, ktoré zostávajú v prevádzke bez dozoru, týmto vytvára riziko pre priemysel a je nemožné zaručiť slušný štandard kvality pre koncového zákazníka.

Distribútory pitného režimu

Distribútorov či už balenej vody alebo filtračných výdajníkov možno nájsť po celej krajine. Vedúce postavenie na Slovenskom trhu majú Košice s firmou Aquapro a Bratislava s firmou  Dolphin, ktoré sú prítomné od konca 90. rokov. Za nimi nasleduje niekoľko menších distribútorov, ktorí stále ponúkajú služby, ako je celoštátny Purewater a Aqua-servis.

Konečne je aj malá časť trhu dodávaná malými regionálnymi distribútormi ako je Bystrina alebo H-Aqua, Marlusa alebo Fromin ktorých trh sa snaží mať čo najnižšiu cenu, na úkor kvality, s lacným ázijským zariadením a takisto s vlastnou vodou.

Niektoré kaviarne a predajné spoločnosti, ako ASO, káva Mondo, Kávomaty, DELIKOMAT alebo Selecta, ktoré ponúkajú tiež sortiment (filter) výdajníka, aby uspokojili dopyt svojich zákazníkov. Voči zákazníkom však majú problem so správnym hygienickým opatrením či splnením špecifických požiadaviek, ak nie sú vybavené správnymi znalosťami o tomto odvetví, produktoch a službách, ktorú dodáva.

K dodávateľom patria takisto firmy ktoré buď vyrábajú alebo aj predávajú poháriky (Kupo), filter, alebo iné potrebné zariadenia (D & K Drmela)

bottom of page