Krátko o spoločnosti

Dolphin je vedúcou značkou v oblasti zabezpečovania pitného režimu a výdajníkov na balenú vodu, ktorá poskytuje spoločnostiam na Slovensku najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb už od roku 1999. S kancelárskymi a distribučnými strediskami v Bratislavskom a Košickom regióne a plniacou linkou v Korytnici Dolphin na slovenskom trhu neustále rastie.

HR Manager


Dolphin chce získavať, motivovať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov a dosadiť ich na pozície, ktoré najviac vyhovujú ich schopnostiam. HR Manažér by mal našej spoločnosti pomôcť dosiahnuť tento cieľ

Termín nástupu:

Ihneď

Miesto práce:

Ivanka pri Dunaji

Pracovný pomer:

Plný uväzok

Platové podmienky:

1200 - 1500 €/mes

Popis pozície:

HR Manažér plánuje, riadi a koordinuje pracovné pozície v našej organizácii. Dohliada na nábor, pracovné pohovory a prijímanie nových zamestnancov. Konzultuje s nadriadenými strategické plánovanie a je prostredníkom medzi vedením spoločnosti a jej zamestnancami.
Úspešný kandidát bude vytvárať postupy a nariadenia povinné pre všetkých zamestnancov, implementovať ich a monitorovať ich dodržiavanie. On sám by mal mať vedomosť o ich náležitom fungovaní. HR Manažér bude zároveň riadiť a kontrolovať tréningový program a program rozvoja zamestnancov, ktorý je pre našu spoločnosť veľmi dôležitý

Hlavné zodpovednosti:

 • riadenie procesu náboru, výberu a prijímania nových zamestnancov, vedenie pracovných pohovorov;

 • analyzovanie a hodnotenie pracovných výkonov a rozvoja zamestnancov;

 • riadenie školiacich a vzdelávacích programov pre zamestnancov;

 • plánovanie a koordinácia pracovných síl spoločnosti tak, aby sa čo najlepšie využil talent a schopnosti jednotlivých zamestnancov;

 • plánovanie a dohľad nad zamestnaneckým programom benefitov;

 • vybavovanie záležitostí zamestnancov ako napríklad urovnávanie sporov a riadenie disciplinárnych konaní.


Dolphin chce získavať, motivovať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov a dosadiť ich na pozície, ktoré najviac vyhovujú ich schopnostiam. HR Manažér by mal našej spoločnosti pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Pracovná náplň zahŕňa: dohliadanie na vzťahy medzi zamestnancami, zabezpečovanie dodržiavania predpisov a nariadení, vykonávanie ďalších činností ako napríklad spracovanie mzdových listov, organizácia školení, starostlivosť o zamestnancecké benefity. HR dozerá na špecialistov jednotlivých oddelení a podporný personál s cieľom zabezpečiť, že svoje úlohy vykonajú správne a v stanovený čas.
HR Manažér konzultuje s vedením spoločnosti strategické plánovanie a riadenie talentov. Mal by identifikovať spôsoby, ako čo najviac zvýšiť hodnotu zamestnancov pre spoločnosť a zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie ich schopností. Napríklad vyhodnotí produktivitu zamestnanca a na základe výstupu odporučí zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré pomôžu Dolphinu napĺňať jeho ciele.
HR Manažér dohliada na všetky aspekty organizácie oddelenia ľudských zdrojov, vrátane odmeňovacieho systému, benefitov a programu rozvoja zamestnancov.​

Čo očakávame:

 • Ukončené bakalárske alebo vysokoškolské štúdium v oblasti ľudských zdrojov alebo v iných oblastiach ako napríklad financie, podnikový manažment, vzdelávanie, pracovné vzťahy alebo informačné technológie. Kurzy ako manažment konfliktu alebo priemyselná psychológia sú výhodou;
   

 • Rozhodovacie schopnosti. HR Manažér musí byť schopný zvážiť pre a proti jednotlivých možností a rozhodnúť sa pre najlepšie riešenie. Mnohé rozhodnutia, ako napríklad prijímanie zamestnancov, majú značný vplyv na prevádzkové činnosti alebo na samotných kolegov;
   

 • Interpersonálne zručnosti. HR Manažér musí mať silné interpersonálne zručnosti a musí pravidelne jednať s ľuďmi. Úspešný kandidát bude spolupracovať s rôznymi tímami a preto by si mal vybudovať pozitívne vzťahy s kolegami.​​

 

Požadujeme anglický alebo nemecký jazkyk na komunikačnej úrovni slovom aj písmom.

Čo ponúkame:

Prácu v skvelom tíme v dynamickej spoločnosti, ktorá je lídrom na trhu pitného režimu a výdajníkov vody. Ponúkame Vám vynikajúce pracovné prostredie, možnosť kariérneho rastu, konkurencieschopné platové ohodnotenie a balík zamestnaneckých výhod. Jedným z benefitov sú firemné raňajky každý pondelok ráno, zdravé občerstvenie zdarma počas celého dňa (ovocie, jogurty, musli), neformálny open space, oddychová zóna a super kolegovia. Zaškolenie priamo v priestoroch spoločnosti v "Dolphin academy" - programy pre osobnostný a kariérny rozvoj vrátane výučby cudzích jazykov. 

 

Kontakt:

Ing. Erika Šenkáriková
erika@dolphin.sk