top of page

Moderné riešenie na filtráciu vody pre zamestnancov Slovnaft  v Bratislave.

Updated: Jul 10Dolphin je hrdý na to, že dodáva svoje služby popredným slovenským spoločnostiam!

Dolphin už takmer 5 rokov dodáva moderné riešenie na filtráciu vody pre zamestnancov Slovnaft  v Bratislave. Naše systémy so špičkovou filtračnou technológiou zabezpečujú kvalitu vody, ktorá prevyšuje bežné normy tým, že zachytávajú častice s veľkosťou až 0,02 mikrónu - účinne odstraňujú vírusy a baktérie!


Tieto filtračné systémy využívajú špeciálnu viacstupňovú technológiu Green Filter, ktorá umožňuje pravidelnú výmenu filtračných médií bez nutnosti vyradenia filtračnej komory. Táto udržateľná metóda nielenže znižuje množstvo odpadu, ale aj náklady.


Spoločnosť Slovnaft, významný hráč v energetickom sektore, ročne rafinuje až 6 miliónov ton ropy a vyrába rôznorodý sortiment motorových palív, vykurovacích olejov a petrochemických produktov. S viac ako 200 čerpacími stanicami po celej krajine Slovnaft významne prispieva k slovenskej ekonomike a poskytuje zamestnanie viac ako 3 700 osobám.


V súlade so svojimi základnými princípmi sa Slovnaft zaväzuje riešiť globálne výzvy prostredníctvom lokálnych riešení. To zahŕňa integráciu zásad udržateľnosti a osvedčených postupov do jej obchodnej stratégie, procesov a podnikovej kultúry s využitím systematického prístupu.


Ako hrdý partnerský dodávateľ si spoločnosť Dolphin uvedomuje dôležitosť udržateľných riešení a je odhodlaná plniť požiadavky prevádzky spoločnosti Slovnaft.Comments


bottom of page