top of page

Hack the government!


Hackni sa do európskych dát na #DIPLOHACK - prvom slovenskom hackatlone, ktorý ti umožní otvoriť Čiernu skrinku Bruselu.

Piatok, 22. apríla 16:30 – Sobota 23. Apríla 22:00

Miesto konania: Impact Hub Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava, Slovakia

Európa vyzýva k transparentnosti...

Otvorené dáta môžu podstatne prispieť ku životu Európanov. Ak ich chceme sprístupniť pre verejnosť a prispieť k ich porozumeniu, potrebujeme aplikácie, ktoré transformujú tieto dáta do funkčných a prístupných nástrojov.

Prečo sa zúčastniť...

Programátori: Bude sprístupnené obrovské množstvo čerstvých dát, pričom budete mať možnosť nie len stretnúť, ale aj súperiť s najlepšími programátoromi.

Dizajnéri: Zvýšte úroveň technických nápadov a aplikácií prostredníctvom svojho dizajnu.

Novinári: Dostali ste niekedy nápad na článok z dát? Toto je miesto, kde Vám vývojári môžu pomôcť.

Diplomati: Diplohack Vám ukáže význam otvorených dát a spôsob ich použitia.

Štátni zamestnanci: Zistite viac o transparentnosti a tiež, prečo je dôležité zdieľať dáta.

Pridajte sa!

IT-čkari, dizajnéri, podnikatelia, novinári, diplomati - všetci sú vyzvaní na #Diplohack hackathon, aby spoločne vytvorili aplikáciu, ktorá vie využiť potenciál európskych dát. Účasťou prispievate nielen k lepšej Európe, ale máte tiež šancu vyhrať výlet do Sunlight Foundation Transparency Camp vo Washingtone DC, USA v septembri 2016.

Je množstvo ďalších cien, o ktorých rozhoduje odborná porota, ktorá nominuje najlepšie projekty na konci akcie. Je zrejmé, že nebude chýbať ani jedlo, pitie a networkingový drink pre všetkých účastníkov!

Usporiadatelia podujatia: The Netherlands Embassy, Impact HUB, Solved and the Ministry of Economy.

Pitný režim Vám zabezpečí Dolphin Slovakia.

Prihláste sa na: http://goo.gl/forms/CYSrxshP1s #EU2016NL | #TCampEU | #DiplohackBratislava | #Diplohack | #Dolphin-water

Dolphin podporuje celý rad akcií spojených s aktivitami ako Holandského tak aj Slovenského predsednictva Rady EÚ. Prístup k vode je taký dôležitý ako prístup k dátam, aj keď sa to nezdá byť vždy samozrejmosťou. So svojím príspevkom sa snažíme vytvoriť lepší život pre občanov EU.

____________________________________

Break in to European data at #DIPLOHACK, the first Slovak hackaton that challenges you to open the black box of Brussels.

Friday, 22 April 4:30 PM to 23 April 10 PM

Location: Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia

Europe calls for transparency... Open data can substantially contribute to the life of Europeans. If we want the public to get access and understanding however, we need apps that transform this data into functional and accessible tools. Why you should participate... Coders: An unusual amount of fresh data will be accessible, and you will meet and compete with your best fellow programmers Designers: Bring ideas and applications to a higher level with your design and mockups Journalists: Ever got a story from data? Here is where developers can actually help you. Diplomats: Diplohack will show you the importance of open data and how to use it. Civil servants: Find out about transparency and why it is crucial to share your data as well. Join! Techies, designers, entrepreneurs, journalists, diplomats, all are challenged to create an application that releases the potential of European data at the #Diplohack hackaton. By participating you are not only contributing to a better Europe, you also have a chance to win a trip to the Sunlight Foundation Transparency Camp in Washington DC, USA in September 2016. More prices are there to win, and a professional jury will nominate the best projects at the end of the event. Obviously there is food, drinks and an networking drink for all participants! Event organisers: The Netherlands Embassy in Slovakia, Impact HUB Bratislava, Solved – The Cleantech Company and the Ministry of Economy of the Slovak Republic.

Hydration support by Dolphin. Register now at: http://goo.gl/forms/CYSrxshP1s #EU2016NL | #TCampEU | #DiplohackBratislava | #Diplohack | #Dolphin-water Dolphin is supporting a series of events in sight of the chairmanship of the European Union by consecutively the Dutch and the Slovak government. Access to water is considered as important as access to data, and both are not always naturalness. With our contribution we try to create a better European life.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon