top of page

Veľký úspech Diplohack Bratislava!


V Bratislave sa uskutočnil hackerský maratón, účelom ktorého bolo vytvoriť aplikácie, ktoré používajú otvorené dáta EÚ a dajú sa využiť pre lepší život občanov Európy. Nie je to jednoduchá úloha! Avšak hackerské tímy, ktoré čelili výzve, dokázali vytvoriť skvelé riešenia za tie 2 dní, 22. až 23. apríla, počas ktorých Diplohack prebehal.

O víťaznom tímu rozhodovala porota, predsedom ktorej bol Holandský veľvyslanec na Slovensku Richard van Rijssen. Ani porota to nemala ľahké. Po hodinách diskutovania, prípravy a spracovania svojich riešení boli návrhy prezentované v oblasti zákonotvorby pomocou transparentnej diskusii občanov; indikácia efektov z migrácie a jej vplyv na ekonomiku krajiny; a tiež projekt, účelom ktorého je pomôcť občanom Slovenska operatívne riešiť každodenné problémy v najbližšom prostredí – vo dvoroch a na uliciach.

Tím StreetCare dostal prvú cenu a bude prezentovať svoje riešenie pred medzinárodnou porotou na Transparancy Camp Europe v Amsterdame v júnu tohto roku. Týmto tímom bude Slovensko reprezentovaní medzi ostatnými víťazmi z iných krajín Európy.

Dolphin podporoval účastníkov Diplohacku a zabezpečil pre nich pitný režim počas celého podujatia a tiež rozdával skvelé športové fľaše ako darček pre každého účastníka.

Špeciálnym hosťom Diplohack bol Dirk Ahlborn - výkonný riaditeľ Hyperloop Transportation Technologies, ktorý prišiel do Bratislavy, aby podporil účastníkov a inšpiroval ich svojim krátkym ale motivačným príhovorom. Samozrejme, že aj on dostal šancu vychutnať Dolphin vodu a odniesol z podujatia fľašu vody Dolphin.

Dolphin podporuje celý rad akcií spojených s aktivitami ako Holandského tak aj Slovenského predsednictva Rady EÚ. Prístup k vode je taký dôležitý ako prístup k dátam, aj keď sa to nezdá byť vždy samozrejmosťou. So svojím príspevkom sa snažíme vytvoriť lepší život pre občanov EU.

____________________________________

Diplohack Bratislava great succes!

A hackaton with a mission to create an application to solve problems using EU data. Not an easy task! But the hacker-teams that took up the challenge managed to create some great solutions at #Diplohack in Bratislava on the 22nd and 23th of April.

The Jury, led by Dutch ambassador Richard van Rijssen, had a difficult job picking a winner. After hours of coding, designing and developing applications where presented covering solutions in law making transparancy, indicating the effects of migration on national economy, and for solving every day problems EU citizens are facing on the street.

Team StreetCare won the first price and is going to present their solution for an international jury at Transparancy Camp Europe in Amsterdam in June this year. They will represent Slovakia amongst winners of the Diplohack in other countries.

Dolphin kept the energy level up by providing fresh and cool water throughout the event and presented personalized sports bottles to all participants. Hyperloop CEO Dirk Ahlborn came by to check out the work in progress and gave a great motivational speech. Obviously he took the chance to get hydrated by dolphin as well.

Dolphin is supporting a series of events in sight of the chairmanship of the European Union by consecutively the Dutch and the Slovak government. Access to water is considered as important as access to data, and both are not always naturalness. With our contribution we try to create a better European life.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon