Ergonomický dizajn Waterguard


Waterguard je špeciálny systém, ktorý umožňuje ľahko vymeniť barel vody bez jej pretekania. Jednoducho odstráňte hygienickú ochrannú nálepku na uzávere barelu, nasaďte barel spolu s uzáverom na hrot vo vnútri rezervoára, a nechajte naplniť rezervoár vodou. Patentovaný systém Waterguard je vybavený sondou, ktorá umožňuje plynulý prúd filtrovaného vzduchu do barelu, čo umožňuje rovnomerne a konštantné prúdenie vody. Špeciálny filter čistí vzduch od akýchkoľvek znečistení predtým ako sa dostane do vnútra barelu, čo zaručuje, že spotrebujete ideálnu čistú vodu kedykoľvek.


Recent Posts