top of page

Plnička Dolphin prešla ročným auditom s neuveriteľným výsledkom 99%


Povinný audit, ktorý vykonáva National Sanitation Foundation (NSF) a SGS, v rámci programu certifikácie balenej vodu potvrdil, že prameň a plnička Dolphin spĺňajú požiadavky FDA, v časti hlavy 21 Federáľnych smerníc (CFR), kapitola 1, časti 110 , 129 a 165, a aj požiadavky potravinového kódexu (EC 80/777). Tieto predpisy určujú normy kvality pre balenú vodu a správne postupy pre baliarne.

Tento výsledok je dôležitý pre Dolphin aj tým, že odráža významné zapojenie metódy analýzy rizík a kritických kontrolných bodov v jeho vzťahu k normám kontroly kvality v baliarni.

Dôležité je dodať, že každá spoločnosť, ktorá sa snaží umiestniť do NSF zoznamu, musí dosiahnuť minimálne 85% z maximálneho počtu kontrolných bodov a skóre vyššie ako 95% je považované za výnimočné.

"Dolphin sa po celú dobu snaží prekonať najvyššie štandardy kvality" hovorí generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Dolphin, Ab Olde-Scheper. "Voda je živnou pôdou pre každý živý organizmus a ľahko absorbuje akúkoľvek farbu, chuť alebo vôňu počas procesu stáčania. Je veľkou výzvou zabrániť mikrobiálnej kontaminácie v tomto procese a zároveň zachovať pôvodnú chuť a zloženie pramenitej vody. Voda Dolphin je čistá a verná svojmu pôvodu, balená priamo pri zdroji. Naši zákazníci to vedia a vážia si to. Preto sme hrdí na to, že máme potvrdenú kvalitu týmto vynikajúcim výsledkom z auditu", hovorí Olde-Scheper.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page