top of page

Kódex postupov pre filtračné výdajníky vody


Všetky členské štáty EÚ schválili kódex postupov pre POU (Disperzné zariadenia na dávkovanie vody, napojené na vodovodne potrubie, tiež známe ako filtračné výdajníky alebo filtračné automaty).

Tieto smernice boli vypracované s cieľom stanovenia požiadaviek týkajúcich sa miesta, inštalácie, hygienickej prevádzky, údržby, čistenia a dezinfekcie výdajníkov vody a súvisiacich výrobkov, ako sú napríklad POU.

Tieto postupy sú určené na zabezpečenie najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti, hygieny a etického správania v odvetví poskytovania pitného režimu. Dosiahnuť tento cieľ je možné iba vtedy, keď distribútori výdajníkov vody si plne uvedomia svoje povinnosti voči životnému prostrediu a budú dodávať svojim zákazníkom vylúčene bezpečné výrobky a bezchybné služby. V zmysle článku 9 Európskeho nariadenia (ES) 852/2004 tieto usmernenia pre správnu hygienickú prax spĺňajú cieľ zjednodušiť uplatňovanie príslušných európskych právnych predpisov, najmä nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.

Prístroje s pripojením na vodovodné potrubie, v priestoroch zákazníka, kde sa pitná voda čapuje z kohútikov, musia byť definované ako potravinárske zariadenia, a mali by byť riadené potravinárskym kódexom. V súlade s požiadavkou uvedenou v smerniciach musia distribútori a prevádzkovatelia pitného režimu spĺňať povinnosť zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov POU cez údržbu, čistenie a dezinfekciu výdajníka filtrovanej vody.

SWCA (Slovenská asociácia operátorov pitného režimu) spolupracuje so slovenskými orgánmi na implementácii týchto noriem a školí inšpekčné orgány, ako monitorovať, kontrolovať a vykonávať inšpekcie operátorov pitného režimu.

SWCA zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného, bezpečného a zdravého priemyselného prostredia pre dodávateľov a zákazníkov. Členovia asociácie každoročne prechádzajú auditmi nezávislých audítorov ako sú NSF a SGS. Technici členov SWCA musia absolvovať školenie a prejsť skúškou HAC (Hygienne warehousing course).

Zoznam spoločností – členov SWCA a certifikovaných technikov.

Spoločnosť SWCA vyzýva zákazníkov (spoločnosti a jednotlivcov, ktorí inštalujú alebo majú nainštalované výdajníky vody) požiadať svojho dodávateľa o potvrdenie súladu s týmto kódexom. Celý kód je k dispozícii na SWCA web stránke.

Viac informácií o postoji EU komisii vzhľadom k bio-bezpečnosti a hygiene potravín je tu: https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page