top of page

Zmena sídla Dolphin Slovakia s.r.o.


S radosťou Vám oznamujeme, že v dôsledku neustáleho rastu našej spoločnosti sa sťahujeme do nových, väčších kancelárskych a skladovacích priestorov. Od 15. januára 2018 sa preto mení sídlo spoločnosti (oficiálna adresa). Pre Vás, ako nášho obchodného partnera sa nič iné nemení a všetky zmluvné podmienky spolu s bankovým spojením ostávajú rovnaké. Nové identifikačné údaje sú nasledovné: Obchodné meno: Dolphin Slovakia, s.r.o. Sídlo: Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 35 784 776 DIČ: 2020256293 IČ DPH: SK 2020256293 Zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava 1, vložka č. 21394/B, oddiel Sro Štatutárny orgán: Albertus Olde-Scheper- konateľ Názov banky: VÚB, a.s. Číslo účtu: 1833563451/0200 IBAN: SK5102000000001833563451 BIC: SUBASKBX Telefón: +421 (0) 2 431 91 383 Email: sales@dolphin.sk Radi by sme Vás požiadali o zmenu tohto údaju vo Vašich databázach. Zameriavame sa na neustále zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných služieb a produktov a ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Zmeny, ktoré Vám táto správa prináša, nevyžadujú z Vašej strany žiadne ďalšie kroky. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom týchto zmien nás, prosím, neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle alebo emailovej adrese uvedenej vyššie.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page