Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

 

Dolphin kladie veľký dôraz na ochranu a dôvernosť  údajov, dôvernosť informácií a dôvernosť osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa legislatívy a nariadení Európskej únie.

25. mája 2018 vstúpi do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Toto nariadenie bude obsahovať zmeny týkajúce požiadaviek na ochranu osobných údajov, čo bude mať vplyv na našich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov (fyzických, ako aj právnických osôb).

Z vyššie uvedených dôvodov bude preto Dolphin potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako aj súhlas od riadiacich subjektov, predstaviteľov spoločností a fyzických osôb na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Spracovanie a ochrana Vašich údajov:

zhromažďujeme iba údaje, ktoré sú potrebné na korektné  poskytovanie našich služieb, zmluvné účely a také, ktorými Vás informujeme o novinkách a najnovších zmenách v našich produktoch;

údaje v digitálnej podobe sú uložené na zabezpečenom serveri;

Dolphin používa SSL - bezpečnostný protokol na šifrovaný prenos dát medzi servrom a prehliadačom. Tento protokol zabezpečuje celistvosť a nemennosť prenášaných dát;

Vaše údaje nikdy neposkytneme tretím stranám!

Pokiaľ nie je uvedené inak,  prečítaním tohto dokumentu nám dávate Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) s platnosťou k 25. máju 2018.
V prípade, že máte nejaké otázky alebo nejasnosti, prosím kontaktuje nás obratom na info@dolphin.sk.

Ďakujem, že ste tomu oznámeniu venovali pozornosť.


Ab Olde-Scheper
konateľ Dolphin Slovakia, s.r.o.

 

Please reload

Recent Posts

October 10, 2019

Please reload

Archive
Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
Please reload

Objednajte si bezplatné vyskúšanie výdajníka vody na 3 týždne a ochutnajte našu skvelú vodu. Ak sa Vám to nebude páčiť - nemusíte za to platiť.