top of page

Cez 10.000 spoločností na Slovensku už pozná výhody správneho pitného režimu

Podľa správ Európskej a Slovenskej asociácie poskytovateľov pitného režimu sa na Slovensku vypije viac než 30 miliónov litrov balenej vody ročne, a to prostredníctvom približne 28 400 výdajníkov vody umiestnených vo viac ako 10 000 spoločnostiach. Hoci ide o pôsobivé číslo, stále zaostávame za priemerom ostatných krajín.

Nízka kvalita pitnej vody v priemyselných areáloch na Slovensku, kde chýba napojenie na hlavný zdroj pitnej vody vzbudzuje obavy. Na rozdiel od domácností, zákon neukladá spoločnostiam povinnosť pripojiť sa k zdroju pitnej vody. Z tohto dôvodu si veľa firiem v priemyselných areáloch zabezpečuje vodu z vlastného lokálneho zdroja. Navyše netreba dodávať, že kvalita vody nepodlieha kontrole a zamestnanci častokrát ani nevedia, do akej miery je “pitná voda” kontaminovaná. Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom pitnú vodu na pracovisku. Zamestnávatelia veľakrát zabezpečujú pitný režim pre svojich zamestnancou vo forme drahých a neekologických jednorázových plastových fliaš.

Výdajník na balenú vodu je ekologicky šetrné a efektívne riešenie z hľadiska nákladov. Pohár vody z výdajníka stojí v priemere 0,04 €, čo je menej než ostatné nápoje ako káva, čaj alebo minerálka. Zároveň ide o efektívnejšie riešenie než inštalovať zariadenie na úpravu pitnej vody. Výdajník na balenú vodu eliminuje produkciu odpadu z plastových fliaš. Znovu použiteľné poháre a fľaše zároveň znižujú uhlíkovú stopu danej spoločnosti.

Popularita výdajníkov na balenú vodu na pracovisku rastie aj na Slovensku. Spoločnosti dlho váhali, či by takáto služba nezvýšila ich náklady. Medzičasom sa mnohé spoločnosti presvedčili o tom, že pitný režim na pracovisku prospieva zdraviu zamestnancov a zvyšuje ich produktivitu. Výdajník na balenú vodu sa stal bežnou súčasťou kancelárie alebo výrobnej haly pre mnohé firmy na Slovensku.

#pitnyrezim #vodadolphin #fakty

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page