Ako odpojiť výdajník z prevádzky

 

 Nakoľko v súčasnej situácii veľa ľudí pracuje z domu, výdajníky sa budú menej používať. Odproúčame Vám preto, aby ste výdajníky na balenú vodu, ktoré sa nebudú dlhšie obdobie používať odpojili z prevádzky. 

Postup na odpojenie výdajníka z prevádzky:

 

  • Vypnite zásobník na horúcu vodu a odpojte napájací kábel;

  • Zložte fľašu z výdajníka;

  • Vypustite zostatkovú vodu z oboch kohútikov na teplú a studenú vodu pokým nie sú oba zásobníky úplne prázdne;

  • Pred opätovným uvedením výdajníka do prevádzky je potrebné vykonať sanitáciu. Sanitácia znamená vyčistenie a dezinfekcia vnútorných častí výdajníka, ktoré sú v kontakte s vodou. Sanitáciu vykonáva tím našich vyškolených servisných technikov. V prípade potreby si sanitáciu si môžete objednať mailom na sales@dolphin.sk, Táto sanitáciu nahradí už vopred naplánovanú sanitáciu.

 

Please reload

Recent Posts

October 10, 2019

Please reload

Archive
Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon