top of page

Ako odpojiť výdajník z prevádzky


Nakoľko v súčasnej situácii veľa ľudí pracuje z domu, výdajníky sa budú menej používať. Odproúčame Vám preto, aby ste výdajníky na balenú vodu, ktoré sa nebudú dlhšie obdobie používať odpojili z prevádzky. Postup na odpojenie výdajníka z prevádzky:

  • Vypnite zásobník na horúcu vodu a odpojte napájací kábel;

  • Zložte fľašu z výdajníka;

  • Vypustite zostatkovú vodu z oboch kohútikov na teplú a studenú vodu pokým nie sú oba zásobníky úplne prázdne;

  • Pred opätovným uvedením výdajníka do prevádzky je potrebné vykonať sanitáciu. Sanitácia znamená vyčistenie a dezinfekcia vnútorných častí výdajníka, ktoré sú v kontakte s vodou. Sanitáciu vykonáva tím našich vyškolených servisných technikov. V prípade potreby si sanitáciu si môžete objednať mailom na sales@dolphin.sk, Táto sanitáciu nahradí už vopred naplánovanú sanitáciu.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page