top of page

Výdajníky na balenú vodu ako zdravý, bezpečný a hygienicky nezávadný spôsob hydratácie


Výdajníky na balenú vodu predstavujú najlepší, najudržateľnejší a najpohodlnejší spôsob bezpečnej a hygienicky nezávadnej hydratácie. Správna hydratácia prispieva k psychickej pohode a zlepšuje výkonnosť v práci. Na Slovensku, rovnako ako vo väčšine krajín EÚ, zamestnávatelia sú zo zákona povinní zabezpečiť pitný režim pre svojich zamestnancov. Výdajníky na vodu spĺňajú odporúčania Európskej asociácie operátorov pitného režimu (Watercoolers Europe) pre dodržiavanie hygienických postupov a sú sú spoľahlivým a hygienicky nezávadným spôsobom hydratácie. Tieto usmernenia sú súčasťou Európskeho registra bezpečnosti potravín, schválili ich všetky členské štáty Európskej únie a ich cieľom je zabezpečiť najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a hygieny.

Výdajníky a Covid-19

Vládne orgány, orgány Európskej únie a Európska asociácia operátorov pitného režimu poskytujú svojim členom a zákazníkom poradenstvo ohľadne bezpečného používania výdajníkov počas pandémie COVID-19.

Vedecky podložené pozítíva pitného režimu Positive drinking advice backed up by scientific testing.

Hlavná vedecká poradkyňa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) Marta Hugasová hovorí: “Skúsenosti z predchádzajúcich pandémií spôsobených novým typom korona vírusu ako SARS-CoV (závažný akútny respiračný syndróm) alebo MERS-CoV (vírusové respiračné ochorenie), ktorý sa vyskytol hlavne v krajinách Blízkeho Východu, nepotvrdili prenos vírusu prostredníctvom konzumácie potravín. V súčasnosti neexistujú dôkazy, že by bol aktuálny koronavírus v tomto ohľade iný.”

Vyjadrenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detského fondu OSN (UNICEF): “V súčasnosti neexistujú dôkazy, že by koronavírus COVID-19 prežil v pitnej vode.

Ako používať Dolphin výdajníky a Dolphin vodu počas krízy

Dolphin prijal opatrenia pre používanie a opätovné uvedenie výdajníkov do prevádzky pre zákazníkov, ktoré museli v dôsledku pandémie dočasne zatvoriť svoje prevádzky alebo z iných dôvodov obmedzili používanie výdajníkov a znížili spotrebu vody.

Ubezpečujeme Vás, že ak ste výdajník na vodu nepoužívali dlhší čas, nemali by sa vyskytnúť žiadne problémy s bezpečnosťou. Ak sa chcete uistiť, že sa neobjavia žiadne problémy ohľadom kvality, , postupujte podľa nasledovných pokynov.

Prerušenie prevádzky výdajníka na menej ako 3 týždne

Pred opätovným uvedením do prevádzky:

Výdajníky na balenú vodu: zložte barel z výdajníka a vypustite zostatkovú vodu z kohútikov. Nasaďte na výdajník nový barel a z oboch kohutikov vypustite 2 litre vody. Kohútiky a výpusty vydezinfikujte utierkami pre styk s potravinami. Výdajníky, ktoré sa zapájajú do siete: z oboch kohútikov vypustite približne 5 l vody. Kohútiky a výpusty vydezinfikujte utierkami pre styk s potravinami.

Výdajníky na horúcu vodu: výdajník zapnite a počkajte, kým sa voda ohreje na požadovanú teplotu. Po dosiahnutí požadovanej teploty nádrž vypustite a opätovne naplňte vodou.

Prerušenie prevádzky výdajníka na viac ako 3 týždne

Pred opätovným uvedením do prevádzky:

Shutdown more than 3 weeks:

Výdajníky na balenú vodu a výdajníky s napájaním zo siete (ktoré zostali zapnuté): postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, ale čo najskôr si objednajte sanitáciu. Poznámka: na všetkých plných fľašiach skontrolujte dátum minimálnej doby trvanlivosti. Výdajníky na horúcu vodu: postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.Ak už uplynul dátum poslednej údržby, objednajte si ju čo najskôr.

Poznámka: Dolphin okrem štandardnej sanitácie ponúka svojim zákazníkom hygienické čistenie a dezinfekciu výdajníka pred jeho opätovným uvedením do prevádzky. Všade sa v rámci preventívnych opatrení odporúča dezinfekcia a prísne dodržiavanie hygieny. V prípade záujmu Vám Dolphin ponúka dezinfekčný prostriedok určený pre styk s potravinami. .

Čo môžete urobiť Vy?

Niektoré kroky, ktoré sú v súlade s odporúčaniami vlády a odborníkom dokážete spraviť aj sami.

 • pravidelne dezinfikujte kontaktné plochy výdajníka dezinfekčnými utierkami,

 • dodržiavajte zásady osobnej hygieny a pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu

 • pravidelne utierajte kontaktné plochy výdajníka utierkami s obsahom alkoholu

 • nechoďte do práce, ak sa necítite dobre,

 • špinavými rukami si nechytajte oči, nos alebo ústa

 • nezhromažďujte sa na pracovisku v skupinkách

 • pri kontaktne s inými osobami dodržiavajte odstup minimálne 2 metre

Voda Dolphin na pracovisku. Profesionáli profesionálom

Naši Dolphin profesionálne vyškolení vodiči - servisní technici dodržiavajú všetky preventívne opatrenia, aby Vám-našim zákazníkom zabezpečili zdravý a bezpečný pitný režim. Dolphin je európskym lídrom na trhu poskytovateľom pitného režimu a výdajníkov vody a je aktívnym členom SWCA (Asociácia operátorov pitného režimu na Slovensku). Dolphin je zárukou kvality - najlepšia voda a výdajníky na vodu. Ak aj napriek vyššie uvedeným informáciám máte nejaké otázky ohľadom Vášho Dolphin výdajníka alebo vody, prosím kontaktujte nás. Naše zákaznícke centrum je tu pre Vás.

Veľa zdravia a dodržiavajte pitný režim ;-)

Team Dolphin

 1. European Commision Guidance Platform

 2. Coronavirus: no evidence that food is a source or transmission route

WE, “Watercoolers Europe” (Európska asociácia operátorov pitného režimu) je nezisková organizácia, ktorá zastupuje záujmy trhu s výdajníkmi na vodu (výdajníky na balenú vodu a výdajníky s napojením priamo do siete) a zabezpečuje implementáciu národných a medzinárodných štandardov kvality v tomto odvetví. Okrem existujúce legislatívy EÚ musia členova WE dodržiavať aj relevantné právne nariadenia svojej krajiny.


Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Google+ Social Icon