top of page
Dolphin, voda pitná, pitný režim, pramenitá voda, Chladiče vody, voda do kancelárie

Water for school is a Dolphin Central Europe initiative.

Dolphin is a leading European water dispenser supplier when it comes to environmental responsible practices since 1996. Dolphin takes care of the professional installation and maintenance by a competent service technician, and ensures the highest possible water quality is provided through their dispensers.

Parents

SK | EN

Pillar_Education_7_SecondarySchool_VBL.jpg

Voda v škole

 

Zdravie a udržateľnosť

Faktická problematika.

 

Deti, dospievajúci, mladí ľudia sú čoraz viac v pokušení nezdravého životného štýlu. Rýchle občerstvenie a nealkoholické nápoje sú ľahko dostupné a stávajú sa všeobecne akceptovaným štandardom ich výchovy.
Nedávne zistenia naznačujú, že tretina európskych detí a dospievajúcich nepije dostatok vody. Na druhej strane, nealkoholické nápoje vrátane nápojov sladených cukrom sa významnou mierou podieľajú na celkovom príjme tekutín v týchto vekových skupinách. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na rastúce obavy z vplyvu príjmu cukru, najmä zo sladených nápojov, na riziko neprenosných ochorení. Diabetes, obezita, ale aj zubný kaz sú toho jasným príkladom.
Príjem vody je nevyhnutný pre funkcie organizmu a pre primeranú hydratáciu telesných tkanív. Potreba vody sa líši medzi jednotlivcami a podľa podmienok prostredia. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín definoval primeraný denný príjem pre konkrétne vekové skupiny vrátane detí.

Jasné riešenie.

 

Školy sú kľúčovým prostredím, kde sa deti a dospievajúci môžu učiť zdravej hydratácii a vytvárať dlhodobé pozitívne správanie v oblasti konzumácie nápojov.
V mladom veku často konzumujú aspoň jedno jedlo alebo desiatu počas školského alebo študijného dňa a podpora zdravého výberu nápojov pri týchto jedlách posilňuje ich vedomosti a správanie v oblasti zdravej výživy.
Ponuka riešení pitnej vody a podpora konzumácie vody v školách zmení vzorce správania vedúce k zvýšenej spotrebe vody. Výhody sú pritom početné!

 

Udržateľná budúcnosť

 

Dnešní študenti hľadajú inovatívne riešenia pre ekologické aspekty ochrany životného prostredia. Zodpovedné správanie, najmä pokiaľ ide o vodné zdroje, je jednou z hlavných oblastí záujmu. 


Predchádzanie plytvaniu jednorazovými plastmi, šetrenie energiou a zdrojmi a prehľadné udržateľné rozhodnutia sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu.

QUASAR VersaFiller P8EBQY_1.png
  • Školy sú kľúčovým prostredím, v ktorom sa deti a dospievajúci učia zdravej hydratácii a vytvárajú dlhodobé pozitívne správanie pri konzumácii nápojov.

  • V mladom veku často konzumujú aspoň jedno jedlo alebo desiatu počas školského alebo študijného dňa a podpora zdravého výberu nápojov pri týchto jedlách posilňuje ich vedomosti a správanie v oblasti zdravej výživy.

  • Ponuka riešení pitnej vody a podpora spotreby vody v školách zmení vzorce správania vedúce k zvýšenej spotrebe vody. A prínosy sú početné!

Spoločnosť Dolphin je popredným európskym dodávateľom pitného režimu, pokiaľ ide o environmentálne zodpovedné správanie. Spoločnosť Dolphin sa od roku 1996 stará o pitný režim svojich zákazníkov, poskytuje im profesionálny servis, inštaláciu a údržbu a zabezpečuje najvyššiu možnú kvalitu vody.

Všetky inštalované zariadenia sú špeciálne navrhnuté na tento účel a do tohto prostredia a spĺňajú normy ANSI A117.1/ NSF 61 a ADA ( pre použitie dospelými a deťmi).

Voda v škole - hydro balíček

S hydratačnou stanicou Dolphin prichádza viac než len skvelá voda!

 

Zistite viac...

Pillar_Education_7_SecondarySchool_VBL.jpg
istockphoto-1177897529-1024x1024.jpg

Pre pedagógov

 

Školy sú dôležitým prostredím, kde sa deti a dospievajúci učia zdravému životnému štýlu a vytvárajú dlhodobo pozitívne návyky v oblasti pitného režimu.

 

Táto stručná správa informuje pedagógov o tom, prečo a ako najlepšie implementovať pitný režim v školskom prostredí.

Pre študentov

 

Pitie vody je dobré pre telo aj myseľ.

 

Informačný list pre študentov vysvetľuje výhody každodenného pitia vody a ukazuje, ako používať hydratačné stanice na pitie a dopĺňanie vody do fliaš.

Pre rodičov

Zdravší životný štýl začína v rodinnom prostredí, ktoré je kľúčovým motivačným prvkom.

 

Táto správa pomôže rodičom pochopiť, čo robí ich škola na podporu správnych hydratačných návykov a ako sa môžu na tomto procese podieľať.

swp fom

Všetky inštalované zariadenia sú špeciálne navrhnuté na tento účel a do tohto prostredia a spĺňajú normy ANSI A117.1/ NSF 61 a ADA ( pre použitie dospelými a deťmi).

bottom of page