top of page
Hydrating-people-at-work-banner.jpg

Pitný režim pre ľudi v práci

Keď sme v roku 1996 začínali, mali sme víziu, že každý pracovník v každej spoločnosti musí mať vždy prístup k vode tej najlepšej kvality! Voda je zdrojom života, nevyhnutná pre zdravie a produktivitu. Voda, ktorú pijete každý deň, musí byť preto tá najlepšia. A práve taká je voda Dolphin.

To nás poháňa. Od roku 1996

Dolphin je jednoducho tá najlepšia voda, akú môžete mať, dodávaná na to najpohodlnejšie miesto a podávaná studená, horúca alebo perlivá, presne taká, akú máte najradšej.

Dolphin je kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť, a služby, ktorým môžete dôverovať. Voda zo srdca prírody, plnená priamo pri zdroji v certifikovaných závodoch. Rozvoz vykonávajú špecializovaní pracovníci, zaškolení na manipuláciu s potravinovými výrobkami; odborníci na servis, ktorí na mieste inštalujú a sanitujú výdajník.

 

Od inštalácie nášho prvého výdajníka sa toho udialo veľa a naša vízia sa stala naším poslaním. Dolphin je teraz popredným európskym dodávateľom vody. Len na Slovensku naši zákazníci ročne vypijú viac ako 5 miliónov litrov vody najvyššej kvality vo viac ako 2500 podnikoch. Vďaka tomu sú zdraví a produktívni a my sme na to hrdí. Sme hrdí na to, že im môžeme slúžiť.

Deliver.png
Robot-drawing.png

Poslanie

Poslaním spoločnosti Dolphin je poskytovať kvalitnú vodu ľuďom pri práci, kdekoľvek a kedykoľvek.

 

Uznávame, že poskytovanie vody na pracovisku prispieva k zdravšiemu pracovnému prostrediu, zlepšuje pohodu ľudí a tým aj ich produktivitu. 
 

 Spoločnosť Dolphin je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom a značkou prvej úrovne na neustále sa rozvíjajúcom trhu s vodou a dávkovačmi vody, ktorá je lídrom v oblasti kvality a udržateľnosti.

Naše hodnoty

Sociálna zodpovednosť

V spoločnosti Dolphin veríme, že spoločne môžeme niečo zmeniť. Ak môžeme, podporujeme iniciatívy, ktoré podporujú miestnu účasť a charitu. Sponzorujeme športové, komunitné a podnikateľské podujatia a aktívne sa zúčastňujeme na dobrovoľníckych platformách, aby sme komunitám na oplátku vyjadrili našu vďaku.

Udržateľnosť

V spoločnosti Dolphin nám záleží na našej planéte a snažíme sa minimalizovať našu uhlíkovú stopu a pomáhať v tom aj ostatným. Vyberáme odolné zariadenia s energeticky úspornými funkciami a recyklovateľnými časťami a ponúkame udržateľné produkty, ako sú biologicky rozložiteľné papierové poháre a opakovane použiteľné fľaše na pitie. Podporujeme obehové hospodárstvo a motivujeme našich zákazníkov, aby robili to isté.

Povedomie o hygiene

Voda je živnou pôdou pre každý živý organizmus. Ak nie je správne upravená, môže ľahko zmeniť svoju chuť, zápach alebo farbu a môže byť kontaminovaná. Preto je nevyhnutné, aby sme s našimi výrobkami zaobchádzali s najvyššou možnou hygienickou starostlivosťou. Od zdroja po fľašu, od skladu po zákazníka, od dávkovača po pohár, na každom kroku treba dbať na hygienické povedomie.

Dodávanie kvality

Voda je kľúčom k životu. Zabezpečuje zdravie a produktivitu a jednoducho bez nej nemôžeme žiť. Voda, ktorú pijeme, však musí mať najvyššiu kvalitu a spotrebitelia Dolphin sa na ňu musia môcť vždy spoľahnúť. V spoločnosti Dolphin si vyberáme prvotriednych svetových dodávateľov, zavádzame najprísnejšie normy a snažíme sa našim zákazníkom poskytovať výrobky a služby v najvyššej možnej kvalite.

Mílniky

Aktuality

bottom of page