top of page

Dodávky vody

Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby naši zákazníci mali vodu, keď ju potrebujú. Na tento účel sme vytvorili inteligentný systém, ktorý sa stará o automatické plánovanie dodávok vody. Zákazníci tak nemusia ručne zadávať objednávky ani telefonovať. Tento systém využíva informácie z minulosti o tom, koľko vody naši zákazníci spotrebujú, a to, čo sme sa naučili na základe dlhoročných skúseností.

Ak však zákazník zistí, že spotrebúva viac vody ako zvyčajne, stále môže zadať objednávku a my prispôsobíme harmonogram dodávok jeho potrebám.

Spotreba vody má tendenciu stúpať v lete a mierne klesať v zime. Naša najmenšia dodávka pozostáva zo štyroch fliaš. Nie je to náhoda. Sme spoločnosť, ktorá sa zaviazala k udržateľnosti a znižovaniu emisií uhlíka. Dodávka aspoň štyroch fliaš na jednu cestu nám pomáha efektívnejšie využívať naše vozidlá a znižovať produkciu CO2.

Hygienická údržba

Sanitácia 

Aby bola zaručená kvalita Vášho pitného režimu, musí byť Váš výdajník pravidelne sanitovaný. Sanitácia zahŕňa profesionálne čistenie a dezinfekciu všetkých vnútorných a vonkajších častí zariadenia prichádzajúcich do kontaktu s vodou. Spoločnosť Dolphin poskytuje túto službu v súlade so všetkými normami a smernicami pre potravinársky priemysel. Sanitáciu vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci spoločnosti, zaškolení v oblasti spracovania potravín a s použitím chemikálií určených pre hygienu potravín. Sanitáciu odporúčame vykonávať najmenej dvakrát
ročne.


 

Hygienické čistenie exteriéru

 

Výdajníky, ktoré sú inštalované v prašnom alebo znečistenom prostredí, ako sú napríklad niektoré výrobné priestory alebo dielne, vyžadujú častejšie hygienické čistenie exteriéru nielen z estetických dôvodov, ale aj aby sa zabránilo krížovej kontaminácii. Hygienické čistenie, ako aj sanitácia, má za účel zabezpečiť dokonalú kvalitu a chuť pitnej vody. Vonkajšie časti výdajníka pri tejto procedúre budú
správne vyčistené a dezinfikované chemikáliami, určenými pre potravinársky priemysel.

Odkameňovanie

 

Pre bezproblémové fungovanie výdajníka vody, odporúčame raz ročne vykonávať procedúru odstraňovania vodného kameňa - odkameňovanie. Zvyšok vodného kameňa môže spomaliť prietok vody a viesť k poškodeniu výdajníka. Ak sa nekoná včasné odkameňovanie, môže to mať vplyv aj na chuť a kvalitu vody. Odkameňovanie vykonávajú kvalifikovaní technici s použitím chemikálií odporúčaných pre potravinársky
priemysel.

bottom of page