top of page

Bezpapierové doručenie

Updated: Sep 21, 2023Výhody šetrenia papiera


Predstavte si toto. Stojíte v lese a vyrúbete 4 stromy. Vezmete si tieto stromy domov a budú vašou zásobou papiera na nasledujúcich 12 mesiacov. To je priemerné množstvo papiera, ktoré jedna osoba spotrebuje za rok.


Pozrime sa na to však aj z druhej strany, pretože 4 stromy sa nemusia zdať ako veľa. Ak sú vo vašom dome štyria ľudia, počet sa zvýši na 18 stromov ročne. Ak na vašej ulici žije 400 ľudí, je to 1800 stromov ročne. A ak je vo vašom meste 4 000 ľudí, je to 18 000 stromov ročne.


Preto je spotreba papiera na pracovisku dôležitou otázkou, ktorou je potrebné sa zaoberať. Priemerná spotreba jedného kancelárskeho pracovníka je približne 10 000 listov papiera ročne, čo predstavuje niečo viac ako jeden strom na pracovníka.


Šetrenie papierom:

  • Znižuje odlesňovanie. K veľkej časti svetového odlesňovania dochádza v tropických dažďových pralesoch obsahujúcich ekosystémy, ktoré sú kľúčové pre naše prežitie;

  • Šetrí vodu. Papier formátu A4 dokáže pri výrobe pohltiť až 20 litrov vody;

  • Znižuje znečistenie. Závody na výrobu papiera môžu vypúšťať nebezpečné chemikálie, ktoré ovplyvňujú čistotu nášho ovzdušia, vody a pôdy;


Rovnaké služby, rovnaké produkty, ale už žiadny papier!


Šetrenie papiera je teda jednou z metód, ako sa stať udržateľnejším. V Dolphine sme zaviedli elektronickú fakturáciu už v roku 2015, ale teraz chceme urobiť ďalší krok, a preto sme investovali do nového mobilného doručovacieho systému, ktorý nám umožňuje úplne nahradiť papierové dodacie listy. Od roku 2023 už naši zákazníci nebudú dostávať papierové dodacie listy po doručení tovarov a služieb.


Namiesto podpisu tradičného papierového dodacieho listu podpíšu doručenie na mobilnom zariadení servisného technika. Po dokončení dodávky sa automaticky odošle e-mailové potvrdenie so súhrnom všetkých relevantných informácií o doručení vrátane dodaných produktov a služieb.

Comments


bottom of page