top of page

Dolphin získal prestížne ocenenie Aqua Award v nominácii "Podpora zdravia a hydratácie"


Na nedávnej konferencii Európskej asociácie Watercoolers Europe bola spoločnosť Dolphin ocenená prestížnou cenou Aqua Award za mimoriadne úsilie v oblasti podpory zdravia a hydratácie.


Spoločnosť Dolphin bola nominovaná v štyroch rôznych kategóriách, ktoré zahŕňali najlepšiu webovú stránku, najlepšiu environmentálnu prax a najlepšiu marketingovú kampaň. Napokon získala ocenenie Runner Up Aqua Award za svoju novátorskú iniciatívu "Voda pre školy". Táto iniciatíva zahŕňa inštaláciu fontán na pitnú vodu a hydratačných staníc na plnenie fliaš vo vzdelávacích inštitúciách, ktoré nabádajú študentov, aby si počas dňa plnili opakovane použiteľné fľaše na vodu Dolphin a udržiavali správnu hydratáciu.


Udržateľné riešenia spoločnosti Dolphin pomáhajú znižovať množstvo jednorazových plastov a poskytujú zdravú alternatívu k sladkým nápojom. Hydratácia študentov v školách a univerzitách je nevyhnutná pre optimálny výkon a zdravie. Spoločnosť Dolphin sa zaviazala poskytovať bezpečnú a udržateľnú pitnú vodu s radom riešení pitnej vody, ktoré sú nákladovo efektívne a bezstarostné. Viac informácií o iniciatíve "Voda pre školy" nájdete na naśej webstránke.


Všetky kategórie, v ktorých bol Dolphin nominovaný:


Najlepšia webová stránka


Spoločnosť Dolphin pri tvorbe svojej novej webovej stránky venovala veľkú pozornosť pochopeniu primárnych očakávaní svojej cieľovej skupiny a sprostredkovaniu svojho kľúčového posolstva.


Jasné voľby v menu a konzistentnosť obsahu umožňujú rýchlu a efektívnu navigáciu, ktorá návštevníkom umožňuje v okamihu zobraziť a objednať si produkt a službu, ktoré ich zaujímajú.


Rozoznateľný dizajn Dolphin s použitím čiernej a modrej farby prináša pocit kvality a dôvery, ktorý zákazníci spoločnosti Dolphin už poznajú.


Najlepšie environmentálne postupy


Iniciatíva Blue Planet spoločnosti Dolphin je komplexný program udržateľnosti a prostriedok na efektívne informovanie dodávateľov, klientov a spotrebiteľov o ekologickej politike spoločnosti Dolphin.


Iniciatíva Blue Planet proaktívne ponúka riešenia, ktoré zefektívňujú procesy udržateľného rozhodovania a pracujú na minimalizácii našej spoločnej uhlíkovej stopy.


Jej cieľom je investovať do príkladných iniciatív, ktoré šetria energiu a eliminujú odpad. Spoločnosť Dolphin selektívne spolupracuje s dodávateľmi, ktorí preukazujú podobné odhodlanie chrániť našu planétu.


Najlepšia marketingová kampaň


Let teplovzdušným balónom je pre mnohých ľudí zážitkom, ktorý si môžu zapísať do svojho životného zoznamu. Ponuka letu balónom Dolphin pre svojich zákazníkov vytvára udalosť, o ktorej sa sníva, a zároveň umožňuje spoločnosti Dolphin podeliť sa o svoju víziu a hodnoty.


Dolphin balloon days pozývajú skupinky zákazníkov, aby sa pripojili k zážitku a komunikovali s kolegami, ako aj s ďalšími vybranými zákazníkmi spoločnosti Dolphin. Okrem toho sa balón Dolphin ponúka na firemné podujatia pre zákazníkov, ako sú rodinné dni, teambuildingy alebo prezentácie.


Balón Dolphin samozrejme funguje ako lietajúci billboard s tou pridanou hodnotou, že na rozdiel od bežného billboardu sa pri jeho pozorovaní spúšťa fotografovanie a masové zdieľanie na online platformách.


Najlepšia propagácia zdravia a hydratácie


Vďaka na mieru ušitej ponuke spoločnosť Dolphin podporuje školy a univerzity, aby v prospech svojich študentov inštalovali staničky na plnenie fliaš a fontánky s vodou. Špeciálny cenový model im umožňuje rozdeliť náklady na zariadenie medzi študentov, rodičov a potenciálne externých sponzorov.


Pri zdôrazňovaní významu a výhod zvýšenej spotreby vody v školách sú všetky strany dobre informované prostredníctvom digitálnych online školení a úvodných seminárov.


Bezplatné opakovane plniteľné ekologické a personalizované fľaše na vodu ďalej podporujú adaptáciu a prispievajú k pozitívnemu pozicionovaniu značky Dolphin.Comments


bottom of page