top of page

Pitný režim a minerálna voda na pracovisku

Updated: Sep 21, 2023Na Slovensku je zamestnávateľ zo zákona* povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom a chladom. Zamestnanci musia mať za každých okolností na pracovisku zabezpečený prístup k pitnej vode.


Ak teplota prekročí 30 stupňov Celzia, odporúča sa, aby aspoň polovicu odporúčaného príjmu tekutín tvorila mierne mineralizovaná voda (buď balená stolová voda, minerálna voda alebo pramenitá voda) na doplnenie minerálnych látok a solí stratených potením. Voda z vodovodu v prípade extrémnych horúčav nepostačuje, nakoľko neobsahuje potrebné minerály.


Zamestnávatelia by mali mať na pamäti, že vysoké teploty môžu viesť k únave a zhoršeniu pozornosti. U zamestnancov dochádzka k zníženiu výkonnosti, čo môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť pri práci.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť správne skladovanie a dostupnosť balenej vody. Dodržiavaním smernice o pitnom režime na pracovisku zabráni podávaniu sťažností na odbory alebo inšpektorát práce zo strany zamestnancov.


Prečo Dolphin pitný režim na pracovisku?


Voda Dolphin sa plní do fliaš priamo zo zdroja, má vynikajúcu chuť a vyvážený obsah minerálov. Pramenitá voda Dolphin je zárukou kvality, nakoľko neobsahuje žiadne chemické a konzervačné látky.

Odporúča sa, aby zamestnávatelia podporovali konzumáciu vody namiesto nápojov, ktoré spôsobujú dehydratáciu organizmu (napríklad káva). Zamestnanci musia mať za každých okolností na pracovisku zabezpečený prístup k pitnej vode - Dolphin výdajník je preto ideálnym riešením!


Výdajník na balenú vodu jednoducho zapojíte na akékoľvek miesto, kde je k dispozícii elektrická zásuvka. Výdajník na pracovisku motivuje ľudí k tomu, aby pili viac vody.


Servisní technici Dolphin sú vyškolení na to, aby výdajník nainštalovali na vhodné miesto, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla alebo odpadových nádob. Odporučia Vám vhodné miesto na skladovanie barelov s vodou v súlade s normami pre potravinársky priemysel. Naši technici výdajníky pravidelne dezinfikujú a sanitujú, čo je zárukou bezpečného a hygienicky nezávadného pitného režimu pre Vašich zamestnancov.


*Podľa § 37 ods. 2 písm. f) zákona č. 255/2007 Z. z. a § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.


Kliknutím na nižšie uvedený link si stiahnite úplné znenie zákona a získajte informácie o zákonných povinnostiach týkajúcich sa poskytovania pitného režimu na pracovisku. 99/2016 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk)


Comments


bottom of page