top of page

Podpora hydratácie a udržateľnosti: Dolphin a Mondi sa spoločne snažia o ekologickejšie Slovensko


Tento týždeň tímu Mondi dodáme ďalších 4 200 litrov našej super vody. V rámci našich pravidelných týždenných dodávok zabezpečujeme, aby spoločnosť Mondi, Naše služby zahŕňajú balenú vodu a výdajníky aj automaty na vodu, napojené priamo na vodovodnú sieť, čím zabezpečujeme pitný režim v celom závode Mondi SCP v Ružomberku, jednom z najväčších závodov spoločnosti Mondi a najvýznamnejšom závode na výrobu papiera a celulózy na Slovensku.


Výroba papiera má v Ružomberku viac ako tristoročnú tradíciu, hlboko zakorenenú v histórii liptovského regiónu. Hojnosť surovín, ako je drevo, voda a energia, podporovala rozvoj papierne v priebehu rokov.


Spoločnosť Mondi získava drevo z certifikovaných, dobre obhospodarovaných lesov, čím zabezpečuje udržateľné výrobné postupy. S rastúcim objemom výroby sa spoločnosť Mondi naďalej zaväzuje znižovať svoju ekologickú stopu.


Spoločnosť Dolphin inštaluje najudržateľnejšie výdajníky a poskytuje opakovane použiteľné ekologické fľaše, čím výrazne znižuje závislosť od jednorazových plastových obalov.


Obe spoločnosti, Mondi aj Dolphin, sa zaviazali podporovať ekologickejšie a udržateľnejšie Slovensko. Zodpovedným získavaním dreva a znižovaním množstva jednorazových plastov sa ruka v ruke snažíme vytvoriť ekologickejšiu budúcnosť pre našu spoločnosť.


Comments


bottom of page